hjartstart250
Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.

Hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Enligt Svenska rådet för hjärt- och lungräddning drabbas cirka 5000 människor per år av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusmiljön, siffran är det dubbla om patienter som vistas på sjukhus räknas in. Av dessa är det cirka tio procent som inte klarar sig.

Studier har visat att maskiner som placerats ut bland allmänheten räddar liv. Bland annat har Jacob Hollenberg, forskare vid hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet, visat att fler och fler får hjälp att vakna efter att hjärtat stannat. För överlevnad och begränsande av skador är tiden viktigaste faktorn.

– Resultaten visar på en tydlig tidseffekt. Ju tidigare man ger defibrilleringen desto större är chanserna att patienten överlever. Det här visar den stora potentialen i att fortsätta öka tillgången till hjärtstartare för att minska dödsfallen i hjärtstopp, sa Jacob Hollenberg, till tidningen Dagens Medicin när studien var färdig. Ändå har Socialstyrelsen inte ändrat i sina riktlinjer. Där framgår tydligt att de anser att manuell hjärtstart är lika effektivt. Utom för ambulanspersonal. Socialstyrelsen skriver i sina riktlinjer:

“Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad men åtgärden har inte bättre effekt än manuell hjärt-lungräddning. Åtgärden har betydelse för ambulanssjukvården och det finns arbetsmiljöaspekter eftersom det är både svårt och delvis farligt att utföra manuella hjärtkompressioner under färd, ofta i hög fart.”

Polis- och räddningspersonal som snabbt är framme använder allt oftare mobila defibrillatorer, men när allmänheten rycker in har det störst effekt, menade Hollenbergs studie.

Behövs någon utbildning för att använda en hjärtstartare som hänger offentligt?

- Nej, de fungerar väldigt enkelt. Ett hjärta som har stannat måste få en elektrisk stöt för att kunna slå igen och alla kan använda en hjärtstartare, säger Christian Klinga, Marknadschef på Hjärtstartarspecialisten.

Hollenbergs studie gjordes på 474 patienter och publicerades under 2015.

Av Hanna Brodda
28 september, 2018