Atenolol används för behandling av högt blodtryck. Läkemedlet tillhör gruppen Betablockerare, som fungerar på det sättet att det minskar stresshormoner som påverkar hjärtat. Atenolol gör så att hjärtat slår långsammare och pumpar ut mindre blod per minut, vilket gör att blodtrycket sänks.

Verksam substans

Atenolol

Möjliga biverkningar

Några av de biverkningar som kan uppstå är långsammare puls, kalla händer och fötter, magbesvär och huvudvärk.

Varning för

Medicinen kan påverka fostret vid en graviditet. Personer med diabetes skall vara uppmärksam på att Atenolol kan sänka den ökning av pulsen som brukar komma när en person har lågt blodsocker.