Azilect används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det användas ibland tillsammans med levodopa. Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i vissa delar av hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Azilect hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.

Verksam substans

rasagilin

Möjliga biverkningar

Okontrollerbara rörelser är en vanlig biverkan, liksom huvudvärk. Läs på länken nedan för att få veta alla biverkningar.

Varning för

Tas inte tillsammans med naturläkemedel som innehåller Johannesört. Ta upp med din läkare om du tar några andra mediciner.