Brilique är en så kallad trombocythämmare, det vill säga den hindrar blodet från att bilda trombocyter och klumpa ihop sig. 

Brilique påverkar celler som kallas ”blodplättar” (eller trombocyter). Det är mycket små blodceller som hjälper till att stoppa blödningar. De gör det genom att klumpa ihop så att de kan plugga igen de små hålen i blodkärl som blivit skadade.

Verksam substans

Tikagrelor

Möjliga biverkningar

* De flesta biverkningarna har att göra med blödning, eftersom medicinen påverkar blodets förmåga att koagulera. Vanligt är blåmärken och näsblod, svår blödning är ovanlig, men farlig. * Yrsel och illamående är också några av de vanliga biverkningarna. * Den här medicinen passar inte alla och ska inte kombineras med en lång rad andra läkemedel. Hör med din doktor om vad som gäller för dig. Läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

Tas inte om du har haft en blödning i hjärnan.