Läkemedlet är till för att göra det lättare att avstå alkhol för den som blivit beroende. Läkemedlet används ofta i kombination med motiverande samtal eller annan avvänjningsterapi.

Campral påverkar signalämnen i hjärnan som göra att suget för att dricka alkohol dämpas. Men till skillnad från andra läkemedel mot alkoholberoende ger inte denna några negativa eller obehagliga symtom om du samtidigt dricker alkohol, som till exempel Antabus. Campral tar helt enkelt bort suget efter just själva alkoholdrickandet.

Källor: Sjukvårdsrådgivningen, Läkemedelsverket och Fass.

Verksam substans

Akamprosat

Möjliga biverkningar

Buksmärtor, illamående, kräkningar, klåda, hudutslag, minskad sexuell lust är några av de biverkningar som uppges i Fass.

Varning för

Var försiktig med Campral om du är under 18 år eller över 65 år, eller har dåliga njurar.