Comtess används tillsammans med levodopa för att minska symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Levodopa ökar effekten av den verksamma substansen i Comtess. Comtess har ingen lindrande effekt på parkinsonsymtomen utan samtidig behandling med levodopa.

Verksam substans

entakapon

Möjliga biverkningar

Ofrivilliga rörelser är en vanlig biverkan av Comtess, liksom illamående. Biverkningarna är i allmänhet milda av Comtess, läs mer på länken nedan. Berätta för din läkare om du har andra sjukdomar eller tar andra mediciner.

Varning för

Medicinen kan göra att du plötsligt somnar.