Daonil verkar blodsockersänkande genom att öka den egna insulinproduktionen och eventuellt göra det kroppsegna insulinet mer effektivt. Daonil kan användas som ett komplement till klok kost och fysisk aktivitet eller när det inte är tillräckligt. Fungerar dock inte för den som har typ 1 diabetes, det vill säga där den egna insulinproduktionen helt upphört. Risken för lågt blodsocker är ökad under de första veckorna, uppger tillverkaren, och blir det ett återkommande problem bör ett annat preparat testas. Intas alltid tillsammans med måltid.

Verksam substans

Glibenklamid

Möjliga biverkningar

Illamående, kräkningar och lågt blodsocker är några av de vanligare biverkningarna. Vissa vårdgivare, som Helsinborgs lasarett, avråder från behandling med den hör typen av läkemedel för att sockret kan bli för lågt.

Varning för

Alkohol kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten av Daonil på ett oförutsägbart sätt. Används inte vid diabeteskoma och vid för hög halt av sura ämnen i kroppen, ketoacidos, vid undernäring, vid allvarlig njur- eller leverfunktionsnedsättning eller vid akuta tillstånd som komplicerar diabetessjukdomen, till exempel infektioner eller kallbrand. Undivk också att ta samtidigt som många läkemedel, bland annat läkemedel som innehåller bosentan som används vid behandling av högt blodtryck i blodkärlen i lungorna.