Det här är ett läkemedel som innehåller hormoner som kallas gonadotropiner. De hormonerna är viktiga för fruktsamheten och just detta läkemedel stimulerar tillväxten av äggblåsor som släpper ägg. Tas i en spruta som en del av IVF-behndling när äggen ska stimuleras.

Verksam substans

Korifollitropin alfa

Möjliga biverkningar

Några av de vanligare biverkningarna är huvudvärk, illamående eller att äggen växer för mycket, det kan märkas som kraftig svullnad och smärta i buken, illamående eller diarré. Det senare kallas ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

Varning för

Tveka inte att kontakta din läkare om något gör dig orolig, det är deras jobb att ta hand om dig!