Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder nu en ny metod för att behandla kvinnor med myom i livmodern.
En riktad ultraljudsvåg ger ingen smärta och ett obetydligt ingrepp.
Men vssa kriterier måste vara uppfyllda.
Myom är vanligt. Nästan hälften av alla kvinnor får någon gång i livet myom, en slags muskelknuta som uppstår och växer i livmoderväggen. Antalet och storleken på knutorna varierar, men de kan bli mer än tio centimeter stora. Många känner aldrig av några symtom, medan andra besväras av livmoderförstoring med tryck mot blåsa och tarm, rikliga blödningar och värk. Myomet kan också försvåra för vissa kvinnor att bli med barn.
För kvinnor med svåra besvär har de vanligaste behandlingarna hittills varit operation med avlägsnande av myomet eller, om kvinnan är över 45 år, hysterektomi då livmodern tas bort. På vissa sjukhus används även embolisering, en behandlingsmetod där man täpper till blodförsörjningen till myomet.

– Myomablation med fokuserat ultraljud blir ett uppskattat tillskott till behandlingsarsenalen vid behandlingskrävande myom. Kvinnan är vaken under behandlingen och kan gå hem samma dag. Vid sedvanlig operation är man oftast inneliggande ett par dagar. Dessutom slipper man sår och stygn och kan snabbare återgå i arbete, säger Olle Eriksson, överläkare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Den nya metoden, MR-HIFU, innebär att avancerad ultraljudsutrustning integreras med en MR-kamera. Hittills har två patienter behandlats på Akademiska sjukhuset. Syftet med den kliniska studien är att bekräfta att metoden är säker och funktionell. Patienterna kommer att följas upp efter sex månader respektive ett år. Tekniken gör det möjligt att både se bilder av det som ska behandlas och ”bränna bort” knutor med högintensivt fokuserat ultraljud. Myomet hettas upp till 60-65 grader vilket leder till att cellerna går under och myomet sedan krymper. Målgruppen är kvinnor med svåra symtom som kräver operation.

Viktiga kriterier för att kunna använda ultraljud vid myom:

 • Att myomet inte är för stort.
 • Att det inte ligger för djupt (högst 12 cm från hudytan).
 • Att livmodern går att tippa framåt.
 • Att kvinnan inte är kraftigt överviktig.
 • Hon får heller inte vara gravid.

– Ultraljudsbehandling är i de flesta fall nästan smärtfri och innebär att patienten ligger stilla på mage på en brits i några timmar. Tack vare MR-kamerans höga kontrast mellan olika mjukdelsvävnader kan operatören fokusera precis på myomet och ”bränna” bort knutan/knutorna med högintensivt ultraljud. En annan fördel är att man kan mäta temperaturen både i det behandlade myomet och intilliggande område och därmed undvika skador på frisk vävnad, säger Håkan Ahlström, överläkare och professor i radiologi, som leder studien.

I Sverige är Akademiska först med att erbjuda behandlingen, i övriga världen har metoden använts i ett tiotal år, i Europa framförallt vid myom, benmetastaser och prostatacancer. För myom och prostatacancer är det en potentiellt botande behandling, medan den vid benmetastaser ges i symtomlindrande syfte. Metoden har även använts med framgång mot adenomyos (endometrios i livmoderväggen) och i små behandlingsserier vid neuropatisk smärta och skakningar vid Parkinsons sjukdom. Intensiv forskning pågår internationellt kring nya behandlingsindikationer.

FAKTA: Myom

 • Knutor av muskelceller och bindväv/godartade tumörer, som kan uppstå i livmoderns muskelvävnad.
 • Drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder och kan ibland bidra till ofrivillig barnlöshet.
 • I Västvärlden har ungefär hälften av alla kvinnor något myom under fruktsam ålder. Efter menopausen brukar tillväxten avstanna och myomen krympa ihop.
 • Orsaken är en samverkan mellan könshormoner, bland annat gulkroppshormon (progesteron), östrogen och en rad tillväxtfaktorer över tid.
 • Sarkom är en elakartad bindvävstumör som kan likna myom, men som uppstår av andra orsaker och kan utvecklas även vid hög ålder. En på 2-3 000 kända muskelknutor kan vara ett sarkom

Källa: Akademiska sjukhuset

Av redaktionen
26 januari, 2015

2 kommentarer

 • Av Anna F 24 november, 2015

  Annat behandlingsalternativ till myom
  Hej Anci,

  kanske har du redan blivit hjälpt vid detta laget. Om inte så tycker jag du ska kolla upp en metod som kallas Myomembolisering också. Det är en metod där man går in via kärlet i ljumsken och sprutar in små runda små sfärer för att stänga av blodflödet just till myomet. Vet inte vart i landet du bor men jag vet att tekniken utförs i Göteborg (Sahlgrenska), i Stockholm (Danderyd), i Helsingborg och i Gävle. Man kan be den gynekolog man träffar att remittera en vidare till denna behandling som utförs av en radiolog. Väldigt bra alternativ till hysterektomi som ofta är det man (egen erfarenhet) blir erbjuden vid symtomgivande myom. Jag var vid tillfället 39 år och hade stora problem med blödningar.

 • Av anonym 12 augusti, 2015

  MR-HIFU-behandling
  Hej!
  Jag är själv intresserad av denna typ av behandlingsform och skulle väldigt gärna komma i kontakt med någon som provat detta! Vet att det i augusti månad 2015 är ca 10-15 personer som genomgått denna behandling på Akademiska sjukhuset. Skulle så oerhört gärna vilja höra hur de upplevde själva behandlingen och om eller hur deras myom och symtom förändrats/förbättrats.
  MVH
  Anci

Comments are closed.