Endometrios är en smärtsam sjukdom som drabbar kvinnor. Nu har en ny behandling godkänts.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har nu godkänt behandlingen som heter Ryeqo. Den leder enligt studierna till minskad smärta i bäcken och minskad smärta vid menstruation för kvinnor med den smärtsamma sjukdomen endometrios.

– För kvinnor med endometrios är det här ett välkommet tillskott. Många av dessa kvinnor blir idag inte hjälpta av tidigare tillgängliga behandlingsalternativ. Det är glädjande att vi på Gedeon Richter nu kan erbjuda vården en ny typ av behandling för en patientgrupp som är i stort behov av symtomlindring och ökad livskvalitet, säger Mia Lindeberg, medicinsk rådgivare på Gedeon Richter Nordics i ett pressmeddelande från tillverkaren.

Endometrios drabbar cirka 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. I Sverige söker drygt 10 000 kvinnor årligen vård för sin endometrios, men mörkertalet är stort. Sjukdomen medför stora kostnader för samhället, både direkta kostnader för hälso- och sjukvården och indirekta kostnader i form av sjukfrånvaro. Med EMA:s godkännande ges läkare som behandlar patienter med endometrios i Sverige möjligheten att förskriva en tablettbehandling med väldokumenterad effekt, som är säkert att ge över tid.

Överläkare och ordförande i Endometrios-ARG, Måns Palmstierna Burenius, förklarar hur det fungerar:

– Behandling med GnRH-analoger har sedan många år varit central i behandlingen av svår endometrios. Tidigare har det endast funnits GnRH-agonister i beredningar som injektionsvätska eller nässpray. Sedan något år har Ryeqo som är en GnRH antagonist i tablettform funnits i Sverige, enbart inkluderad i läkemedelssubventionen på indikationen myom. Då även indikationen endometrios nu blivit godkänd innebär det att Ryeqo blir tillgängligt som ett viktigt och välkommet tillskott till behandlingsarsenalen vid avancerad endometrios.

Nu ansöker företaget om subventionering och de hoppas på att även endometriospatienter ska få subvention för läkemedlet, hos TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Ett beslut om subvention förväntas om ungefär sex månader.

Av Hanna Brodda
19 december, 2023
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.