Huntexil kommer att behandla huntingtons sjukdom, det är ett läkemedel under utveckling som kan godkännas under 2011-12.

Enligt nobelpristagaren Arvid Carlsson, som ligger bakom patentet, ska Huntexil verka genom att både öka och sänka upptaget av dopamin i hjärnan. Dopamin är en signalsubstans som verkar både lugnande och uppiggande, enkelt förklarat.

Huntexil reglerar inte dopaminet direkt, utan gör det genom att påverka signalsubstansen gaba, som i sin tur ger signaler till cellerna att hantera upptaget av dopamin.

Tillverkarna hoppas på att medlet ska bli godkänt under 2011-12.

Mer information finns hos företaget Neurosearch som utvecklar Huntexil.

Verksam substans

pridopidine, earlier designated ACR16

Möjliga biverkningar

Information saknas.

Varning för

Information saknas, det finns heller ingen ytterligare information på fasslänken nedan.