flexpen_insulin_novo_nordisk_250

Mänskligt insulin för människor som helt eller delvis saknar egenproduktion av insulin.

Insulatard är ett långverkande insulin. Det betyder att det börjar sänka blodsockret ungefär en och en halv timme efter det att du injicerat det och effekten varar i cirka 24 timmar. Insulatard ges ofta i kombination med snabbverkande insulinpreparat.

Bäst är att injicera vid midjan eftersom det då tas upp snabbare av kroppen. Läs mer på Fass-länken nedan om exakta anvisningar för Insulatard.

Används både för typ1 och typ 2 diabetes.

Tillverkas av Novo Nordisk.

Verksam substans

Insulin human, isophan

Möjliga biverkningar

För lågt blodsocker, det som kallas känning, drabbar alla med diabetes ibland. När det händer ska du se till att få i dig något med högt sockerinnehåll och sedan vila. Ibland kan huden på själva injektionsstället bli lite förändrat, tala då med din läkare eller sjuksköterska.

Varning för

Se över dosen vid motion och träning, eftersom dosen ofta bör sänkas då. Kan samverka med flera typer av mediciner, läs mer på Fass.