Laktulos är ett tarmreglerande medel som används mot förstoppning. När Laktulos bryts ner i tarmen bildas syra som drar åt sig vatten och ökar volymen i tarmen. Då stimuleras tarmrörelserna som i sin tur motverkar förstoppningen.

Verksam substans

Laktulos

Möjliga biverkningar

Inga allvarligare biverkningar har rapporterats. Däremot kan gasbildning, magsmärta, illamående och diarré förekomma under behandlingen.

Varning för

Hög dos kan påverka blodsockret. Upplys därför din läkare om du har diabetes.