Färglös injektionsvätska med insulin för diabetiker från sex års ålder. Hjälper att hålla blodsockret på en jämn nivå.

Verksam substans

Insulin glargin

Möjliga biverkningar

Lågt blodsocker, kan vara väldigt allvarligt. Allergisk reaktion kan också vara farligt.

Varning för

Magnecyl kan påverka dosen du behöver. Kontrollera dosen med din doktor innan du samtidigt tar medel mot hjärt- eller kärlåkommor, antidepressiva medel eller smärtstillande som innehåller acetylsalicylsyra, pentoxifyllin eller proxifen.