MichaelJ_fox_parkinson450

Används vid Parkinsons sjukdom och verkar genom att omvandlas till dopamin i hjärnan. Parkinson gör att nervcellerna som producerar dopamin bryts ned. Dopamin är ett ämne som behövs för att kroppen ska fungera. Levodopa, eller L-dopa som det också kallas, är effektivt mot Parkinsonsymtom. Behandlingen påbörjas med låga doser som ökas successivt tills personen fått bästa möjliga symtomlindring. Levodopa börjar ge effekt efter några veckors behandling, men ibland kan det ta upp till flera månader innan maximal effekt uppnås. Upptaget av L-dopa från tarmen till blodet kan störas av de aminosyror som finns i proteiner. L-dopa bör därför, för bästa möjliga resultat, tas senast 30 minuter före en måltid som innehåller protein, som till exempel kött, fisk, ost, mjölk och ägg. L-dopa absorberas i den övre delen av tunntarmen och är därför också beroende av magsäckstömning. I till exempel Levodopa/Benserazid från Ratiopharm ingår benserazid, ett ämne som förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin ute i kroppen men tillåter att omvandlingen sker i hjärnan. Genom detta undviker man till stor del oönskade effekter av dopamin på kroppens andra organ. På liknande sätt är de flesta parkinsonmediciner uppbygda. Levodopa eller L-dopa finns också i medicinerna Madopark, Madopark depot, Madopark Quick, Madopark Quick Mite, Sinemet, Sinemet depot, Stalevo och pumpbehandling med Duodopa, som ges under senare stadier av sjukdomen. Parkinsons sjukdom är en livslång sjukdom och behandlingen måste pågå hela livet. Källa: Parkinsonförbundet, Fass, Vårdguiden

Verksam substans

Benserazid Levodopa

Möjliga biverkningar

Illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, yrsel och sömnsvårigheter är några av de vanligare, men listan på möjliga biverkningar är lång. Läs mer på Fasslänken nedan.

Varning för

Tas inte tillsammans med vissa antidepressiva, centralstimulerande mediciner, eller vissa magmediciner, bland annat. Fråga din doktor om du har någon annan medicin, inklusive receptfritt. Inte för gravida eller ammande kvinnor.