Nicotinell_tuggummi_200

Medicinskt plåster med nikotin för rökavvänjning.

  1. Gör så här: I början av behandlingen kan ett tuggummi tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt, oavsett styrka.
  2. Tugga enligt följande:
    1. Tugga ett tuggummi tills en kraftig smak förnims.

      Låt sedan tuggummit vila mellan kinden och tandköttet.

    2. Börja tugga igen när smaken mattas av.

  1. Upprepa detta förfaringssätt under 30 minuter.

Verksam substans

Nikotin

Möjliga biverkningar

Yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter är några av de vanligare biverkningarna och de kan även kan vara abstinenssymtom för att du röker mindre.

Varning för

Bör inte användas mer än ett år. Rök aldrig tillsammans nikotintuggummi då koncentrationen blir farligt hög. Om en minskning av antalet cigaretter per dag inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas.