flexpen_insulin_novo_nordisk_250

Mänskligt insulin med snabb effekt för människor som helt eller delvis saknar egen insulinproduktion. Används av vuxna och barn från två år.

Novorapid börjar sänka blodsockret 10–20 minuter efter det att det injiceras. Effekten är som kraftigast 1–3 timmar efter injektionen och varar i 3–5 timmar.

Ska injiceras med spruta under huden, läs mer på Fasslänken nedan för exakta anvisningar.

Används både för typ1 och typ 2 diabetes.

Tillverkas av Novo Nordisk.

Verksam substans

Insulin aspart

Möjliga biverkningar

Alla med behandlad diabetes får för lågt blodsocker ibland, se då till att äta något sockerhaltigt och sedan vila. Läs mer om känning på Fass-länken nedan.

Varning för

Alkohol påverkar blodsockret och det kan påverka din behandling. Många andra läkemedel kan antingen höja eller sänka blodtrycket, kolla med din läkare om du tar fler mediciner.