Onglyza används för typ 2 diabetes när sjukdomen inte kan kontrolleras tillräckligt med det första diabetesläkemedlet, kost och motion. - Med tanke på den ökande förekomsten av typ 2-diabetes, behövs ständigt nya behandlingsalternativ. DPP-4-hämmare påverkar endast blodsockret när det behövs och förstärker kroppens eget kontrollsystem av blodsocker, vilket är viktigt då denna balans är störd hos typ 2-diabetiker, säger professor Åke Sjöholm vid Södersjukhuset, Stockholm, i ett pressmeddelande från tillverkarna. Onglyza har den fördelen att den både sänker och håller nivån uppe så att blodsockerfall kan undvikas. Onglyza godkändes av europeiska myndigheter i oktober i år för diabetesbehandling och är det första läkemedlet framtaget i ett samarbete mellan giganterna AstraZeneca och Bristol-Myers Squibb. Ingår numer i högkostnadsskyddet. Ges tillsammmans med Metformin, när det inte räcker eller tillsammans med en sulfonylurea eller för patienter där användning av Metformin bedöms som olämplig eller tillsammans med en tiazolidindion eller istället för det.

Verksam substans

Saxagliptin hydrochloride

Möjliga biverkningar

Kan orsaka infektioner och inflammationer, det är några av de vanligare biverkningarna. Bland de mer sällsynta uppges det att Onglyza kan försvåra erektion. Onglyza har testats på 4148 patienter med typ 2-diabetes, av vilka 3021 behandlades med medicinen, resten fick placebo. Biverkningarna var lika milda i båda grupperna.

Varning för

Om du haft hjärtsvikt eller leversvikt kan Onglyza vara fel för dig, fråga din doktor.