Används mot "fönstertittarsjukan", det vill säga kärlkramp i benen som smärtar vid ansträngning. Pletal hör till en grupp läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare. Det verkar bland annat genom att vidga blodkärlen och minska koaguleringen av blodet i blodkärlen. Smärta i benen och vaderna är ett stort problem för den som är drabbad. Det enda botemedlet som tidigare funnits är att gå. Om det gör väldigt ont sjunker motivationen och sjukdomen blir på sikt värre. - Men det viktigaste är att sluta röka. Rökningen konkurrerar ut syrgastransportörerna i blodet, vilket gör blodet mer trögflytande. Det leder till ännu större syrebrist i musklerna och smärta, säger David Bergqvist, expert på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en artikel i Dagens Nyheter i februari 2010.

Verksam substans

Cilostazol

Möjliga biverkningar

Huvudvärk och diarré är de vanligaste biverkningarna, även om inte alla behöver få dem. Snabb hjärtrytm, bröstsmärtor, yrsel, halsont, rinnande näsa, magproblem eller allergiska besvär är några av de besvär som drabbar mer än tio procent. I övrigt uppges många möjliga biverkningar som har drabbat ett fåtal, läs mer på Fass.

Varning för

Inte lämplig att ta om du har blödande magsår, ögonproblem till följd av diabetes, fått stroke det senaste halvåret, om du har proble med dina inre organ eller är gravid. Ta heller inte tillsammans med en lång rad mediciner, bland annat Waran eller värkmediciner som innehåller acetylsalicylsyra, medel mot halsbränna med cisaprid, lovasatin som finns i kolestorolsänkande mediciner. Om du tagit för stor mängd eller et barn har fått i sig Pletal bör du ringa giftinformationscentralen på tel: 112. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd tablett.