pradaxa_boehringerIngelheim250

Pradaxa är ett läkemedel som används för att minska risken för blodproppar som täpper till blodkärl i hjärnan eller i kroppen hos patienter med förmaksflimmer, onormal hjärtrytm, och ytterligare riskfaktorer. I Sverige används Pradaxa främst för att motverka bildning av blodproppar i blodkärlen efter operation för byte av höft- eller knäled, eftersom annan användning inte subventioneras för att det inte anses hälsoekonomiskt försvarbart.

I USA rekommenderas Pradaxa som ett alternativ till den blodförtunnande medicinen Waran, eftersom Pradaxa ger färre biverkningar och är lättare att dosera.

Tillverkare: Boehringer Ingelheim

Verksam substans

Dabigratan

Möjliga biverkningar

Alla får inte biverkningar, men eftersom detta läkemedel påverkar blodets förmåga att koaguleras är biverkningarna förknippade med det. Läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

  • Om du är äldre än 75 år eller väger mindre än 50 kilo kan Pradaxa vara olämpligt för dig.
  • Annan sjukdom. Har du en annan sjukdom samtidigt och medicinerar med något annat bör du ta upp det med din läkare. Det gäller även till exempel Johannesört.
  • Blödningsrisk. Har du en medfödd, eller annan, ökad risk för blödning ska du också ta det med din läkare.