Pramipexol tillhör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar mottagaren av dopamin i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.

Verksam substans

Pramipexol

Möjliga biverkningar

Yrsel och illamående är några av de vanligare biverkningar, men läkemedlet påverkar mycket och kan ge fler biverkningar.

Varning för

Är olämpligt att ta tillsammans med flera andra läkemedel. Berätta för förskrivande läkare vilka andra läkemedel eller naturtillskott du tar.