Pregnyl används för behandling av kvinnor:

Vid nedsatt fruktsamhet för att stimulera ägglossning, förbereda äggblåsorna vid assisterad befruktning och som stöd i lutealfasen, som är de första 2 veckorna efter ägglossningen.


Pregnyl används vid behandling av män vars:

  • Spermieproduktion inte fungerar som den ska.

  • När puberteteten är försenad.

  • Om testiklarna (den ena eller båda) inte har vandrat ner i pungen.

Pregnyl innehåller ett hormon som heter humant koriongonadotropin, hCG, som tillhör en grupp läkemedel som kallas gonadotropiner. hCG har samma effekt i kroppen som luteiniseringshormon (LH) som produceras i hypofysen hos både män och kvinnor och behövs för produktion och mognad av sädesceller respektive äggceller samt av könshormoner.

Verksam substans

Koriongonadotropin

Varning för

All användning av Pregnyl ska göras i nära samförstånd med behandlade läkare.