Bakterierna som hjälper till att stärka och "träna" immunförsvaret och kan för vissa minska risken för magbesvär. Lactobacillus reuteri är en bakterie som finns naturligt i människans mag-tarmkanal både hos nyfödda och hos vuxna. Samma bakterie finns också i vaginan och i bröstmjölk.

Den stam som används i Probiomax isolerades för första gången 1990 från bröstmjölken hos en peruansk kvinna boende i Anderna, enligt tillverkaren.

Probiotika används inom sjukvården, men forskning saknas och bakterierna anses inte vara läkemedel.

Utdrag ur Läkemedelshandboken under kapitlet Mage:

"Kommersiellt tillgängligt finns levande
apatogena mikroorganismer s k probiotika
eller ”functional foods” såsom Lactobacillus
rhamnosus GG, L. plantarum och L. reuteri.
Dessa preparat har ännu ingen självklar
plats vid profylax eller behandling av tarminfektioner."

 

Verksam substans

Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938

Möjliga biverkningar

Inga biverkningar finns rapporterade eftersom det inte är ett registrerat läkemedel.

 

Varning för

Bakterier ska inte ersätta annan medicinsk behandling vid sjukdom. Tala med en läkare om du är sjuk.

Har du provat probiotiska bakterier? Berätta nedan hur det var för dig!