Prograf trycker ned det egna immunförsvaret, när kroppen fått ta emot ett nytt organ. Tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Efter en organtransplantation av till exempel lever, njure eller hjärta, försöker din kropp att stöta bort det nya organet. Prograf används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp för att den ska acceptera det transplanterade organet. Prograf används ofta i kombination med andra läkemedel som också trycker ner immunförsvaret. Det kan också ges Prograf mot en pågående avstötningsreaktion hos ett transplanterat organ.

Verksam substans

Takrolimus

Möjliga biverkningar

Diarré, skakningar, influensasymptom, leverproblem och viktuppgång är några av de vanligare som uppges hos Fass. Listan på biverkningar är lång, men betydligt färre än tidigare får stora problem, uppger Gunnar Tydén, professor i njurtransplantation vid Huddinge/Karolinska sjukhuset, till Dina mediciner.

Varning för

* Ta inte Johannesört och drick inte grapefruktjuice när du tar Prograf. * Om du får diarré under mer än en dag, tala om det för din läkare eftersom det kan bli nödvändigt att anpassa din dosering av Prograf. * Undvik solen, eftersom immunförsvaret inte skyddar på samma sätt mot cancer. * Ta inga andra läkemedel utan att fråga din läkare först, men aldrig ciklosporin.