Används för att hjälpa till att frigöra ägg från äggstocken hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarat på tablettbehandling. Puregon kan också göra att fler äggblåsor utvecklas för kvinnor som ska genomgå en behandling med assisterad befruktning.

För män som är ofruktsamma på grund av låg nivå av vissa hormoner kan Puregon, tillsammans med ett annat läkemedel som kallas ”humant koriongonadotropin ”, främja produktionen av sperma.

Tas genom spruta som patienten lär sig använda själv.

Verksam substans

Follitropin beta

Möjliga biverkningar

Huvudvärk och illamående är några av de vanligare biverkningarna.

Varning för

Kasta inte rester av medicinen i toalett eller bland hushållssoporna, utan lämna in på apoteket istället. Andra varningar och försiktighetsåtgärder kan du läsa om på fasslänken nedan.