Används för att sänka förhöjda blodfetter, vid hudklåda som beror på hinder i gallgångarna samt vid diarréer orsakad av för mycket gallsyror i tarmen. Kan också hjälpa mot IBS-symptom.

Verksam substans

Kolestyramin

Möjliga biverkningar

En rad olika biverkningar har rapporterats vid behandling med Questran. Du hittar hela lista på Fass, se länk.

Varning för

Eftersom Questran kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer kan ett tillskott av vitamin A, D och K behövas under behandlingen.