Ramipril minskar risken för hjärtinfarkt och stroke hos personer med känd åderförkalning av kroppens kärl. Ramipril tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare som har till uppgift att vidga blodkärlen.

Verksam substans

Ramipril

Möjliga biverkningar

Några av de biverkningar som kan uppstå är huvudvärk, hosta, diarré och sömnstörningar.

Varning för

Ät inte Ramipril om du är gravid eller ammar. Och Var försiktig om du lider av diabetes. Allergiska reaktioner kan uppkomma om ramipril används under behandling av överkänslighet mot bi- eller getinggift.