Requip används för att behandla Parkinson. Det aktiva ämnet i Requip är ropinirol, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas dopaminagonister. Dopaminagonister påverkar hjärnan på liknande sätt som en naturlig substans som kallas dopamin.

Vid Parkinson har patienten låg egen produktion av dopamin i hjärnan.

Verksam substans

Ropinirol

Möjliga biverkningar

Svimning, yrsel och kräkningar är några av de biverkningar som kan uppstå i samband med intag av Requip.

Varning för

En möjlig biverkan är att patienten kan få svårt med impulskontroll.