MS orsakar inflammation i hjärnan som skadar nervcellerna. Den aktiva substansen i Tysabri är natalizumab, ett protein som liknar kroppens egna antikroppar. Den hindrar de celler som orsakar inflammationen att komma in i hjärnan. Därigenom minskas de nervskador som MS orsakar.

  • Takten halveras. Tillverkarna har i flera kliniska prövningar kunnat visa att Tysabri kan halvera takten för de funktionsnedsättande effekterna av MS.
  • Färre skov. Medicinen kan också minskat antalet skov med ungefär två tredjedelar.
  • Inte sämre. Den skada som sjukdomen redan orsakat kan inte repareras, men den kan göra så att du inte blir sämre.
Behandlingen går till så här: Tas med en injektion som ska ges av vårdpersonal en gång i månaden.Tillverkas av Biogenidec.

Verksam substans

natalizumab

Möjliga biverkningar

De flesta får inga besvär. Färre än en på tio får en allmän sjukdomskänsla efter injektionen, urinvägsinfektion, darrningar, klåda eller olika grad av illamående.

Allvarliga infektioner kan inträffa med Tysabri. Om du får en infektion eller symtom som t.ex. oförklarlig feber, svår diarré, långvarig yrsel/huvudvärk/nackstelhet, viktminskning, slöhet, eller andra symtom på infektion medan du tar Tysabri, ska du tala med behandlande läkare så snart som möjligt.

Tysabri kan orsaka en farlig sjukdom om du sedan tidigare har JC-virus latent i kroppen. Ett enkelt test kan visa om du har det eller ej, som din läkare kommer att låta dig göra innan du påbörjar behandling.

Biverkningarna av Tysabri kan komma upp till ett halvår efter avslutad behandling. Långtidsstudier saknas på möjliga effekter av Tysabri.

Varning för

Passar inte alla. Vissa människors immunförsvar börjar efter ett tag att motarbeta Tysabri.