Victrelis är en helt ny klass av hepatitläkemedel, så kallade proteashämmare, ett läkemedel som kan bota Hepatit C.

Studier visar att två av tre patienter med genotyp 1 blir fria från sin Hepatit C-virus efter behandling med Victrelis, det är forskningsresultat som är  publicerade i New England Journal of Medicine.

Victrelis måste alltid användas tillsammans med två andra läkemedel. Dessa kallas peginterferon alfa och ribavirin.

Verksam substans

boceprevir

Möjliga biverkningar

Det här är ingen lätt behandling och biverkningslistan är lång. Alla får inte biverkningar, men det är vanligt att medicinen känns av i hela kroppen. Läs på Fass-länken nedan för att få mer information.

De vanligaste biverkningarna som en tredjedel av patienterna uppgett i studierna är trötthet, anemi, illamående, huvudvärk och förändrad smakupplevelse.

Varning för

Graviditet ska undvikas under behandlingen och sex månader efter. Den här medicinen ska inte kombineras med en lång rad andra läkemedel. Den ska också undvika vid ett antal sjukdomar och tillstånd. Läs mer på Fass-länken nedan för mer information.