xenical

Xenical används för att behandla fetma. Läkemedlet verkar genom att blockera en tredjedel av fettet från att tas upp av tarmen. Xenical blockerar enzymer i matsmältningssystemet så att dessa inte kan bryta ner allt fett du har ätit. Fettet som inte brutits ner kan inte tas upp, utan avlägsnas av kroppen genom avföringen. Xenical lämpar sig för behandling av kraftig fetma tillsammans med ett intag av en kalorifattig kost. För att läkare ska skriva ut Xenical ska du ha ett BMI över 30 eller BMI över 28, om du samtidigt lider av andra riskfaktorer så som diabetes-2, högt blodtryck eller förhöjda blodfettsnivåer.

Verksam substans

Orlistat

Möjliga biverkningar

Läkemedlet kan ge huvudvärk. Behovet av tarmtömning kan öka vilket kan ge magvärk och obehag.I vissa fall upplevs magen som uppblåst på grund av ökad gasbildning.Avföringen kan påverkas och bli oljig och rinnig i konsistensen. Låga blodsockervärden har också förekommit hos patienter med typ 2-diabetes.

Varning för

Personer som har brist på näringsämnen bör rådgöra med läkare innan intag av Xenical. Personer som har nedsatt leverfunktion eller leverbesvär bör inte heller behandlas med läkemedlet.