Anders_Milton250

Allvarligt sjuka patienter får söka vård i det landsting där specialisterna finns.

Men få gör det.

"Patienter kan dö i onödan för att de inte får höra om deras rätt att åka till det landsting och klinik som är bäst", säger läkaren och regeringens tidigare utredare Anders Milton.

Lyft luren och ring. Det är Anders Miltons råd till den patient som fått en diagnos på en allvarlig cancerform och kanske misstänker att det sjukhus som ligger närmast inte är bäst i landet på just den cancerbehandlingen.

- Egentligen borde mina kolleger där ute själva nämna om det finns speicalister på området någon annanstans i landet, men det görs tyvärr sällan, säger han till Dina mediciner.

Cancervården i Sverige är inte jämlik, det är olika långa köer, olika behandlingar som erbjud och olika lång livslängd efter diagnos i olika landsting, visade Socialstyrelsens utredning i fjol. Det borde inte vara något problem eftersom alla har rätt att åka till de bästa. Redan för tjugo år sedan tillsattes en utredning för att stärka patientmakten och demokratin i Sverige. En av de saker de kom fram till var att patienter som är allvarligt sjuka i till exempel cancer har rätt att till en second opinion från specialist inom andra landsting.

- Inte bara det, om den andra läkaren kommer fram till en annan behandling än hemmalandstinget har man också rätt att få kirurgi och behandling på den andra kliniken, säger Anders Milton som satt med i utredningen som resulterade i en lagförändring.

Det här är en möjlighet som få patienter utnyttjar. De flesta känner inte ens till det.

- Tyvärr finns ett inbyggt fel i incitamentet, det är den kliniken som upplyser om möjligheten som får bekosta besöket och behandlingen hos det andra landstinget, inte ditt landsting som det borde vara.

I dagarna har Branschorganisationen för de forskande läkemedelsbolagen, Lif,  tillsatt en kommission för ökad jämlikhet i vården. Det var också ämnet för den debatt de bjöd in till i förra veckan. För Anders Milton som ingår i kommissionen är möjligheten att välja vårdgivare en central punkt för jämlikheten. Det ska inte vara avgörande var du bor, för att få den bästa tänkabara vård som landet kan uppbringa. Vården blir också allt mer specialiserad och resorna borde öka, då specialistvården allt mer centraliseras.

- Som EU-medborgare ska du egentligen ha rätt att söka vård i hela Europa, men där är vi inte riktigt ännu.

Det är bristen på information om resmöjligheterna gör att folk inte söker sig vidare, menar Anders Milton.

I Vårdguiden och på exempelvis Stockholms läns landstings hemsida går det att få fram att patienten har rätt till en second opinion, en andra bedömning. De patienter som kan byta landsting är de som "står inför svåra medicinska ställningstaganden samt om": 
 • du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
 • den medicinska behandlingen kan innebära särskilda risker för dig.
 • ditt val har särskilt stor betydelse för din framtida livskvalitet.
 • det inte står helt klart vilken behandling som är lämpligast just i ditt fall.

I Hälso-och sjukvårdslagen står följande:

"När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.
Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan ge anledning till."


Av Hanna Brodda
27 januari, 2012

4 kommentarer

 • Av Naturlig 5 oktober, 2017

  Naturliga metoder listas på för få ställen
  Det finns ingen information om vilka läkare kan ha en mera Om vi tillfrisknar från en svår sjukdom har med hela ens kropp och immunförsvar att göra. Förut skulle man ligga still och äta sina mediciner.
  Naturliga metoder kommer nästan aldrig till tals. Ta nu t.ex. Pomi-T så är kliniskt testad mot prostatacancer med goda resultat. Många läkare bara fnyser åt den typen av information fast som i exemplet med Pomi-T så är preparatet t.o.m. med i nationella vårdprogrammet för prostatacancer.
  Jag vet för jag känner en god vän som har tagit det.

 • Av anonym 12 november, 2016

  Bästa kliniken?
  Det finns ingen hänvisning hur man hittar bästa kliniken. ”Lyft på luren”, det är väl ingen hjälp i sammanhanget. Vart ska jag ringa??

 • Av anonym 21 januari, 2014

  Vad betyder egenetligen en second opinion?
  En secondopinion i Sverige betyder väl inte så mycket? Den bygger på ett utlåtande via remiss från den onkolog man har idag. Utifrån detta utlåtande görs väl en second opinion av t ex en onkolg. Det är inte en ny radiolog som kontroller röntgen bilderna och den nya onkolog går inte igenom alla råa texter skrivana ifrån radiologerna, konferenserna och rapporter från operationer. Utan de går väl igenom som sagt ett texter som lyfts ur och som sammanfattas. Detta blir ju en second opinion som som delvis är styrd eller förstår jag det fel?

 • Av Walle 9 januari, 2014

  Olika Behandlings Metoder
  Man hör talas mycket om alla slags behandlingar och operations metoder mot prostata cancer, men hör aldrig någon läkare eller en tidning som informera eller föreslår andra metoder som till exempel operation med Laser, extrem kyla, eller extrem värme, det kanske finns, men jag har själv (personligen) aldrig hört det nämnas av svenska läkare eller vårdinstans, finns de 3 sist nämnda metoderna i Sverige? Och i så fall var någonstans? Tacksam för svar, vänliga hälsningar/Walle.

Comments are closed.