vaccinspruta_barn_bertil_ericson_scanpix
Färre säger nej till influensavaccinet, men människor är fortfarande oroliga för biverkningarna.

Fler stockholmare säger nej till vaccinet än skåningar och norrlänningar. Kvinnor är mer solidariska än män och yngre bryr sig mindre än äldre, visar en ny undersökning av Yougov, som frågat drygt 1000 människor om vaccinet Pandemrix. >Så här tycker vi i Sverige om vaccinet mot svininfluensan - alla siffror:

 

 • Mer än hälften oroliga. 60 procent är oroliga för biverkningar av vaccinet mot svininfluensen.
 • Var tredje helt cool. Bara 34 procent säger att det inte alls är oroliga.
 • Oroligast. Oron är störst bland kvinnor och yngre.
 • Mindre oroliga. Bland männen säger sig 42 procent inte vara oroliga alls, jämfört med 25 procent för kvinnorna.
 • Yngre mer rädda än äldre. Över 70 procent av ungdomarna i åldern 15-24 år är oroliga, jämfört med 42 procent bland medborgare i åldern 65-74 år.
 • Trygga dalmaser. Tryggast med vaccinet känner de sig i norra mellersta Sverige där över 40 procent angav att de alls inte vara oroliga.
 • Fler solidaridska kvinnor. Fler än var tionde svensk känner inte alls något ansvar för att stoppa smittspridningen av den nya influensan. 15 procent av männen kände inget ansvar jämfört med 9 procent för kvinnorna. Yngre känner mindre ansvar än äldre.
 • Stor kunskap. Över 80 procent säger sig känna till biverkningarna av vaccinet, enligt Yougovs undersökning.
 • Få säkra ja-sägare. Över var femte svensk ska absolut vaccinera sig. I gruppen 18-29 år, som ska vara känsligare för influensan än de äldre, vara bara 13 procent säkra på att de skulle vaccinera sig, jämfört med 32 procent i för de över 50 år.  I Dina mediciners undersökning här bredvid säger var tredje bestämt ja till vaccin.
 • Stockholmare tvekar. Mindre än var femte stockholmare tänker säkert ta vaccinet, jämfört med var fjärde i södra och norra Sverige.
 • Biverkningar skrämmer. Bara 4 procent av svenskarna är helt säkra på att vaccinet inte kan ge biverkningar. Män är mer säkra än kvinnor på att vaccinet inte ger allvarliga biverkningar. Unga tror mer på biverkningar än de äldre.

 Källa: Undersökningsföretaget Yougov har ställt frågor till 1013 personer om hur de ser på vaccinet mot svinifluensan.

Av Dina mediciner
19 november, 2009