symbicort

Svenska patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, får allt bättre vård. Det visar en ny stor studie som har gjorts av Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Institutet.

Men det finns mycket kvar att göra.

I Sverige får idag allt fler patienter med KOL sin diagnos redan i primärvården och studier visar att de de läkemedel som främst används är effektiva och gör att patienterna får färre perioder av svår försämring av sjukdomen, perioder som kallas exacerbationer. De läkemedel som nämns är bland andra Symbicort och Seretide.

- Det är positivt att vi diagnostiserar allt fler KOL-patienter i primärvården och att antalet exacerbationer minskar. Under den 11-års period som studien behandlar har vi sett en positiv utveckling avseende förbättrat omhändertagande av denna patientgrupp, men det finns fortfarande mycket som kan göras, säger Björn Ställberg, distriktsläkare och forskare vid Uppsala Universitet.

Antalet försämringstillfällen har i snitt minskat från 3 till 1,3 per patient och år. Det är mycket positivt då försämringsperioderna driver på utvecklingen av sjukdomen, vilket i sin tur leder till högre sjukdoms- och samhällskostnader. Perioderna är också väldigt plågsamma för den patient som drabbas.

Tidigare studier har visat att en fjärdedel av KOL-patienterna som genomlider en svår exacerbation som leder till sjukhusinläggning, inte lever ett år senare. Men även om resultaten av studien pekar på en positiv utveckling och en ökad kunskap kring sjukdomen så finns det mycket kvar att göra. Studien visar att KOL-patienter i Sverige i genomsnitt dör åtta år tidigare än svenskar i genomsnitt.

Pathosstudien har gått igenom mer än 21 000 patientfall över en period på elva år, för att spegla utvecklingen av svensk KOL-vård och belysa förbättringsmöjligheterna. Den tredje delen av studien publicerades i december 2013 i den internationella tidskriften PCRJ. Studien har finansierats av Astrazeneca.

Av redaktionen
8 maj, 2014