goran_hagglundny

Under invigningstalet för Folkhälsostämman talade socialminister Göran Hägglund om hur viktigt internet är för människors möjlighet att själva ta kontroll över sin hälsa och medicinska behandlingar.

- Individens egen förmåga och drivkraft tror jag är central för att nå framgång med hälsofrämjande insatser, sa han.
En konkret sak som Göran Hägglund tog upp är hälsokontot. Ett hälsokonto ska vara individens egen "journal" som läkare och andra ska ta del av på individens egen initiativ. Tjänster som kan kopplas till ett hälsokonto är till exempel att följa upp sina egna remisser, se röntgenbilder, ultraljudsbilder och vaccinationskort.

- Jag tror att det finns mycket att vinna på att, parallellt med det arbete som nu görs inom området e-hälsa, pröva hur den moderna tekniken kan nyttjas bättre även när det handlar om människors hälsoengagemang i vid mening.

Hälsokontot skulle vara en del i det som Göran Hägglund hoppas ska göra patienten till chef över sin egen hälsa.

- Inom hälso- och sjukvården ses patienter och närstående alltmer som samarbetspartners och resurser i vårdplaneringen. Allt fler ser det idag som självklart att kunna få tillgång till personlig vårdinformation via internet på samma sätt som man har tillgång till uppgifter om sin egen ekonomi och hanterar ärenden med myndigheter, sa han i talet.

Socialministern vill också uppmuntra till "en gemensam plattform" över nätet, där etablerade aktörer ska samverka kring hälsoinformationen som går ut till allmänheten. Exakt hur en sådan skulle se ut specificerade han inte, men helt enkelt politiskt kan det inte vara att driva igenom en sådan i en demokrati. Sverige är redan i framkant med ett offentligt Fass, där alla kan läsa om läkemedel, liksom Vårdguiden och 1177 där statligt godkänd information om sjukdomar och behandlingar redogörs på ett pedagogiskt vis.

Av Hanna Brodda
24 april, 2012