Uppdaterad: 2011-03-29

2 kommentarer

Fertilitet räddas vid cancerbehandling

Bild

Barn som ska påbörja cancerbehandling kan också få hjälp med att rädda sin framtida chans att själva få barn en dag. Foto: Scanpix

Fakta om Sendoxan

Cytostatikabehandling som bland annat används till barn med Neuroblastom, men även viss lungcancer, bröstcancer och leukemi.

Varning för: Undvik vaccinering samtidigt som du går under cytostatika....

4
Ditt betyg: Inget Medel: 4 (4 röster)

Barn som drabbas av cancer blir ofta sterila av behandlingen. Nu har en svensk metod börjat användas som kan hjälpa dessa barn att själva bli föräldrar senare i livet.

Det finns hopp om att rädda fertiliteten hos barn som drabbas av cancer. På Karolinska Institutet har forskning kring barnlöshet och cancer pågått sedan slutet av 1990-talet.

- Det är inte cancern i sig som påverkar fertiliteten utan behandlingen, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, överläkare och ansvarig för
fertilitetsbevarande åtgärder vid kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I Sverige drabbas cirka 300 barn per år av cancer, de flesta överlever, men biverkningarna efter strål och -cellgiftbehandling kan göra det svårt att få barn senare i livet.

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har man ett världsunikt fertilitetsbevarande vårdprogram för de cancersjuka.
Programmet går ut på att tidigt upplysa patienter och anhöriga om möjligheterna att skaffa barn i framtiden med hjälp av nedfrysning av reproduktiva könsceller, ägg och spermier och i vissa fall vävnad.

Den vanligaste cancerforman hos barn är leukemi, sjukdomen uppkommer oftast i 3-5 årsåldern, men könscellerna börjar mogna i 8-10 års åldern.

- Först vid puberteten kan man ta ut mogna könsceller för att frysa ner dom,säger Rodriguez-Wallberg och fortsätter, när barnen är så pass små att inte mogna celler finns tar vi idag ut en bit vävnad från testikel eller äggstock. Den vävnaden innehåller omogna könsceller och dom kan vi frysa ned.

Det är fortfarande en lång väg att gå från att odla omogna könsceller till att få cellerna att mogna och göra dom dugliga. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, men forskning pågår på flera håll.

Utmaningen för läkarna är att ta ut könsceller så fort som möjligt efter insjuknandet för att inte riskera att cellerna förstörs under den kommande behandlingen. Det är cytostatika, alltså de cellgifter som ska ha sönder cancercellernas tillväxt som äventyrar fertilitetsmöjligheterna.
I fall där cancerceller har spridit sig till äggstockarna sätter läkarna inte tillbaka äggstocksvävnaden på grund av risk för ny spridning. Istället låter man outvecklade äggceller från äggstocksvävnaden mogna utanför kroppen med hjälp av en särskild odlingsskål. Därefter hoppas man kunna använda äggen med hjälp av provrörsbefruktning när det är dags att bilda familj.

Det forskarna hoppas på är att den frusna vävnaden från testikeln med nedfrusna spermier ska kunna mogna och användas vid provrörsbefruktning den dagen då det är dags att skaffa familj. Detsamma gäller för flickor vars äggstocksvävnad där äggcellerna finns ska kunna plockas ut via titt-hålskirurgi.

Cellerna odlas i laboratoriemiljö för att sedan föras tillbaka i kroppen i den upptinade äggstocksvävnaden.

I dag har 15 barn kommit till världen efter att kvinnor har fått sin äggstocksvävnad återtransplanterad och hälften ev dem har klarat av att bli gravida utan hjälp av provrörsbefruktning.

Här i Sverige har cirka 150 kvinnor fått sin äggstocksvävnad uttagen och nedfryst. Fyra kvinnor har fått tillbaka vävnaden, men ännu har inga
barn fötts.

- Än är patienterna vi har för unga för att skaffa egna barn så resultatet kommer om några år och hoppet är stort, avslutar Kenny Rodriguez-Wallberg.

Artikel skriven av Helene Albrektson 2011-03-15
Helene Albrektsons bild

Kategorier:

Barn Cancer barncancer fertilitet

Kommentera artikeln

Kommentar av Fenedge

Skrivet 13/10

Min son äter Metotab

Fenedges bild

Jag är orolig för att min son som äter 15 mg Metotab i veckan skall bli steril. Han fyller snart 6 år. Han äter den för sin Morfea

Kommentar av Fenedge

Skrivet 13/10

Min son äter Metotab

Fenedges bild

Jag är orolig för att min son som äter 15 mg Metotab i veckan skall bli steril. Han fyller snart 6 år. Han äter den för sin Morfea

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons