Uppdaterad: 2011-03-29

2 kommentarer

Fertilitet räddas vid cancerbehandling

Bild

Barn som ska påbörja cancerbehandling kan också få hjälp med att rädda sin framtida chans att själva få barn en dag. Foto: Scanpix

Fakta om Sendoxan

Cytostatikabehandling som bland annat används till barn med Neuroblastom, men även viss lungcancer, bröstcancer och leukemi.

Varning för: Undvik vaccinering samtidigt som du går under cytostatika....

4
Ditt betyg: Inget Medel: 4 (2 röster)

Barn som drabbas av cancer blir ofta sterila av behandlingen. Nu har en svensk metod börjat användas som kan hjälpa dessa barn att själva bli föräldrar senare i livet.

Det finns hopp om att rädda fertiliteten hos barn som drabbas av cancer. På Karolinska Institutet har forskning kring barnlöshet och cancer pågått sedan slutet av 1990-talet.

- Det är inte cancern i sig som påverkar fertiliteten utan behandlingen, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, överläkare och ansvarig för
fertilitetsbevarande åtgärder vid kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I Sverige drabbas cirka 300 barn per år av cancer, de flesta överlever, men biverkningarna efter strål och -cellgiftbehandling kan göra det svårt att få barn senare i livet.

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har man ett världsunikt fertilitetsbevarande vårdprogram för de cancersjuka.
Programmet går ut på att tidigt upplysa patienter och anhöriga om möjligheterna att skaffa barn i framtiden med hjälp av nedfrysning av reproduktiva könsceller, ägg och spermier och i vissa fall vävnad.

Den vanligaste cancerforman hos barn är leukemi, sjukdomen uppkommer oftast i 3-5 årsåldern, men könscellerna börjar mogna i 8-10 års åldern.

- Först vid puberteten kan man ta ut mogna könsceller för att frysa ner dom,säger Rodriguez-Wallberg och fortsätter, när barnen är så pass små att inte mogna celler finns tar vi idag ut en bit vävnad från testikel eller äggstock. Den vävnaden innehåller omogna könsceller och dom kan vi frysa ned.

Det är fortfarande en lång väg att gå från att odla omogna könsceller till att få cellerna att mogna och göra dom dugliga. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, men forskning pågår på flera håll.

Utmaningen för läkarna är att ta ut könsceller så fort som möjligt efter insjuknandet för att inte riskera att cellerna förstörs under den kommande behandlingen. Det är cytostatika, alltså de cellgifter som ska ha sönder cancercellernas tillväxt som äventyrar fertilitetsmöjligheterna.
I fall där cancerceller har spridit sig till äggstockarna sätter läkarna inte tillbaka äggstocksvävnaden på grund av risk för ny spridning. Istället låter man outvecklade äggceller från äggstocksvävnaden mogna utanför kroppen med hjälp av en särskild odlingsskål. Därefter hoppas man kunna använda äggen med hjälp av provrörsbefruktning när det är dags att bilda familj.

Det forskarna hoppas på är att den frusna vävnaden från testikeln med nedfrusna spermier ska kunna mogna och användas vid provrörsbefruktning den dagen då det är dags att skaffa familj. Detsamma gäller för flickor vars äggstocksvävnad där äggcellerna finns ska kunna plockas ut via titt-hålskirurgi.

Cellerna odlas i laboratoriemiljö för att sedan föras tillbaka i kroppen i den upptinade äggstocksvävnaden.

I dag har 15 barn kommit till världen efter att kvinnor har fått sin äggstocksvävnad återtransplanterad och hälften ev dem har klarat av att bli gravida utan hjälp av provrörsbefruktning.

Här i Sverige har cirka 150 kvinnor fått sin äggstocksvävnad uttagen och nedfryst. Fyra kvinnor har fått tillbaka vävnaden, men ännu har inga
barn fötts.

- Än är patienterna vi har för unga för att skaffa egna barn så resultatet kommer om några år och hoppet är stort, avslutar Kenny Rodriguez-Wallberg.

Artikel skriven av Helene Albrektson 2011-03-15
Helene Albrektsons bild

Kategorier:

Barn Cancer barncancer fertilitet

Kommentera artikeln

Kommentar av Fenedge

Skrivet 13/10

Min son äter Metotab

Fenedges bild

Jag är orolig för att min son som äter 15 mg Metotab i veckan skall bli steril. Han fyller snart 6 år. Han äter den för sin Morfea

Kommentar av Fenedge

Skrivet 13/10

Min son äter Metotab

Fenedges bild

Jag är orolig för att min son som äter 15 mg Metotab i veckan skall bli steril. Han fyller snart 6 år. Han äter den för sin Morfea

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons