Tidigare och ännu smartare diagnostik, och rätt kombinationer av avancerade läkemedel för exakt den eller de tumörer som ska behandlas.

Det är framtidens cancerbehandling, siar Maria Planck, onkolog och forskare i lungcancer.

Mycket har hänt på området lungcancer. Maria Planck talade i höstas på Lungcancerföreningens dag och hon berättar att den här typen av uppdrag känns lättare nu för tiden.

– Många patientföreningar som bjuder in vill gärna att det forskarna säger ska vara lite positivt, säger hon, och nu är det inte svårt. Det finns mycket hoppfullt jag kan berätta om.

Maria Planck är forskare vid Lunds universitet och jobbar parallellt som läkare vid universitetssjukhuset i Lund. Hon har blivit specialist på cancer i lungorna och har fått vara med om en spännande resa. Fler av hennes patienter kan idag bli botade. Spridd lungcancer har gått från att vara en dödsdom, till att vara en kronisk sjukdom med många års överlevnad. 

Varför överlever fler?

– Vi lär oss mer hela tiden och våra behandlingar har utvecklats enormt. Vi vet idag att lungcancer inte är en sjukdom, de är flera olika tumörer som ska behandlas med olika metoder och olika läkemedel, också beroende på stadium.

Att förstå tumörerna är en stor del av framgången de senaste åren. Immunoterapierna som riktar in sig på att avslöja och övermanna tumörens försvarsmetoder och ny diagnostik som handlar om att kartlägga tumörens egenskaper på dna-nivå. 

I svensk sjukvård tas prover på lungcancercellernas DNA. Är det exempelvis ALK eller EGFR-förändringar i tumörens gener anpassas behandlingen förklarar Planck. Plancks egen forskning just nu handlar om att studera läckande tumörer. Tumörer som läcker ut dna i blodet och vad det innebär för prognosen. 

Vad tror du kommer att hända inom cancerkampen i framtiden?

– Det kommer att handla om många olika faktorer, som till exempel nya behandlingar och om rätt kombinationer av läkemedel. Att vi får fram fler biomarkörer för att hitta och analysera tumören med ett enkelt blodprov kommer också att förenkla diagnostiken. 

– Nu är vi många som väntar på Nelson-studien, som ska visa vad screening med biomarkörer hos riskgrupper kan ge. Forskarnas muntliga framställan visade på kraftigt förbättrad överlevnad.

Lungcancerdagen arrangeras årligen i Stockholm i november,  som också blivit #lungcancerawareness-månaden. 

Mer om forskningen:

Lund och Göteborg samarbetar om cancerforskning

Biocare är ett strategiskt forskningsområde inom cancer som stöds av regeringen och är ett samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. Det övergripande målet är att stödja både excellent forskning och utbildning med translationellt fokus och samverka med framförallt sjukvård och industri för att nyttiggöra forskningsresultat.

Projektet har följande målsättning:

  • Visionen är öka överlevnaden för cancerdrabbade.
  • Missionen är att bidra till att förbättrade och nya behandlingsformer når cancerdrabbade och att cancervården förbättras.

Specifika mål 2016-2020:

  • Forskning ska fämja translationell cancerforskning av högsta internationella kvalitet och underlätta utbyte samt implementering av forskningsresultat mellan preklinisk och klinisk cancerforskning
  • Utbildningen ska bidra till ökad kvalitet på utbildning för studenter och Innovation ska stödja och nyttiggöra forskningsresultat genom att underlätta och stötta processen från idé till bolagsbildning eller licensiering
  • Samverkan ska underlätta samverkan inom forskning och med sjukvården, andra strategiska forskningsområden, den privata sektorn och allmänheten på lokal, nationell och internationell nivå

Källa: Lunds universitet

is there a way to get a penis enlargement, how to restore sex drive from liver disease, best male performance enhancement pills, kaboom male enhancement, mid thirties males sex drive, zinc deficiency low libido, male enhancement pills that works fast, cialis 25mg, can u get penis enlargement surgery, what is the max milligrams dosage for viagra 50mg tabs, best natural way to cure ed, prolargent 5x5 extreme male enhancement pill, penas size, pastilla viagra femenina, how to make a viagra cocktail, best fruits for sex drive, herbal remedy for ed, encore hard male enhancement reviews, leech oil for penis big long strong enlargement minyak lintah papua herbal, can high blood pressure medication cause erectile dysfunction, how do i get my husband interested in me sexually, vigrx plus gold, red eye male enhancement, boost ultimate male enhancement review, thundersplace stretching, penis size enlargment, fantasy sex, average penis size teenage, how to make penis longer with pills, canadian pharmacy cialis, coupons for generic viagra, can viagra cause iron deficiency anemia, supplements to raise testosterone, how to know if you have low libido, men with fat dicks,

Av Hanna Brodda
4 februari, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.