skoldkortel250

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer.

Under cancerbehandlingen är det tvärtom. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga

Sköldkörtelns funktion kan ha betydelse för uppkomst och överlevnad i bröstcancer visar en studie som presenteras i en avhandling på Lunds universitet. 

För friska kvinnor minskar risken att få bröstcancer om nivåerna av sköldkörtelhormoner är låga. För kvinnor som behandlas för cancer i bröstet, är det tvärtom. Då verkar det gynnsamt att nivåerna är relativt höga.

– Sköldkörtelns roll vid bröstcancer är intressant och komplex. Den påverkar celler både i bröstcancertumörer och i immunförsvarets som ska skydda oss, berättar Jasmine Brandt, läkare och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och fortsätter.

– Tidigare studier har visat att sköldkörtelhormoner och det kvinnliga könshormonet östrogen har likheter i regleringen av bröstcellers funktion. Och det är redan belagt att det finns en tydlig koppling mellan östrogennivåer och bröstcancer.

En kombination av höga halter av sköldkörtelhormonet tyroxin samt låga nivåer av TPO-antikroppar kunde kopplas till en ökad risk att utveckla bröstcancer, framför allt risken för mindre aggressiva tumörtyper. 

– För en gynnsam prognos var det framför allt viktigt att nivåerna av tyroxin inte var för låga. TPO-antikroppspositivitet var också relaterad till en bättre chans att överleva bröstcancer, berättar Jasmine Brandt.

– Tidigare forskning har framför allt uppmärksammat sambanden först när patienterna redan diagnosticerats med bröstcancer. I min forskning har vi tvärtom utgått från friska kvinnor och sett vilken roll sköldkörtelhormonerna haft vid utveckling av bröstcancer, förklarar hon.

Nu hoppas Jasmine Brandt på nya diagnosmetoder och behandlingar. Bland annat vill hon utreda ifall syntetiska sköldkörtelhormoner som Levaxin, skulle kunna förbättra överlevnadsoddsen vid låga nivåer av tyroxin. Jasmine Brandt disputerade på avhandlingen ” Thyroid function and breast cancer - risk and clinical outcome in relation to thyroid hormones (free T3/T4), TSH, TPO-Antibodies and genetic variants” vid Lunds universitet fredagen den 19 januari 2018. Underlaget till studierna kommer från Malmö Kost Cancer, en större medicinsk befolkningsundersökning där drygt 17 000 kvinnor i Malmö deltog mellan 1991 och 1996.

Av Hanna Brodda
20 februari, 2018