levaxin

Läkemedlet Levaxin (levotyroxin),är den vanligaste behandlingen för människor som saknar eget sköldkörtelhormon. Nära en halv miljon medicineras regelbundet, över 464 000 patienter.

Men för många kvarstår symtomen trots behandling. Endast var tredje patient blir av med sina symtom och var fjärde får ingen symtomlindring alls.

– Undersökningen bekräftar vår bild att många fortsätter må väldigt dåligt trots att de anses vara rätt behandlade i enlighet med dagens vårdriktlinjer. Vi ser också att de flesta patienter som fått pröva andra alternativ när standardbehandlingen inte hjälpt, mår bättre och får bättre symtomlindring, säger Nadja Öström, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att endast två procent av patienterna fått prova andra alternativ när standardbehandlingen inte hjälpt.

– Tyvärr är det en bråkdel som erbjuds den möjligheten idag, eftersom uppdaterade vårdriktlinjer saknas och kunskapen om olika behandlingsalternativ är låg. I vissa landsting är till och med alla alternativ till standardbehandlingenförbjudna, kommenterar Nadja Öström.

– Hypotyreos är en växande folksjukdom, som medför stort lidande för patienter och anhöriga, och innebär stora samhällskostnader. Det är dags att våra politiker och beslutsfattare inom vården vaknar upp och tar sitt ansvar för denna bortglömda sjukdom.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden maj 2018. Totalt intervjuades 2160 personer i åldern 16-79 år varav 500 uppgav att de hade hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) samt en kontrollgrupp bestående av 836 personermed annan kronisk sjukdom och 824 ”friska” utan någon kronisk sjukdom. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

FAKTA Sköldkörtel

Hypotyreos, eller underfunktion i sköldkörteln, är en av Sveriges största folksjukdomar och som främst drabbar kvinnor. Symtomen är vanligtvis trötthet och utmattning, depression, minnes- och koncentrationssvårigheter, värk, viktuppgång och frusenhet.

Av Hanna Brodda
28 mars, 2019

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.