Än så länge har vi inte screening för lungcancer i Sverige. Det vill säga kontroll av alla.
Men det finns sätt att upptäcka tidigt ändå.

Tidiga symtom på lungcancer:

  • * Långvarig hosta.
  • * Ihållande trötthet, stela leder och smärta i bland annat ryggen.
  • * Viktnedgång.

 

Så ska vården hitta lungcancerpatienter:

  • * Ofta hos doktorn. Fånga upp de tidigare friska personerna som plötsligt kommer på täta läkarbesök för diffusa symptom som långvarig hosta, ihållande trötthet, stela leder, smärta och viktnedgång.
  • * Smärta är en varningssignal. Ta på allvar när någon patient ökar användandet av smärtstillande läkemedel.
  • * Använd beslutsstöd och intelligenta journalsystem. Bland annat kan artificiell intelligens se flera olika parametrar och upptäcka ändrat beteende hos en patient, bland annat ovan nämnda förändringar.
  • * Tid. Ge mer tid till patienten. 

Senare symtom på lungcancer kan vara att hosta blod, andningssvårigheter eller svår smärta i rygg och innanför skulderblad.

Källa, Lungcancerföreningen och 1177.

 

Så här ser sjukvårdens riktlinjer för lungcancerbehandling 2020:

  •  * I svensk lungcancervård har man bestämt att det inte ska ta längre än 40 dagar att få tillgång till behandling från det att din remiss ankommit till specialistvården.
  • * Enligt Patientlagen kan den som misstänker lungcancer få en andra bedömning.

 

Fakta om lungcancer

Enligt Socialstyrelsens siffror är det vanligare att kvinnor dör i lungcancer än i bröstcancer. År 2016 fick 3982 människor diagnosen lungcancer, en sjukdom som ökar bland kvinnor. Av de som får diagnos lungcancer har ungefär hälften redan spridd cancer, metastaser. Rökning är en riskfaktor, men 15 procent av lungcancerpatienterna har aldrig rökt.

 

lose weight memes, japanese pills for weight loss, ayurvedic weight loss pills, dr beatrice onyeador, best swimming workout to lose weight, paul jonathan mason, dr cathy criss port charlotte fl, which recipes are searched more keto or paleo, dukan diet attack phase, running diet weight loss, ephedrine reddit, body wraps and weight loss, what can cause a dog to lose weight rapidly, best weight loss program to lose more than 30 pounds, no pills or suppressants for weight loss, how to lose weight being 56 reddit, skald reviews, how to lose weight fast on ketogenic diet, list of foods with high thermic effect on weight loss, weight loss tracker free online, low t and weight loss, loss lose, lipozene pills pros and cons, lose weight after massage, indian vegetarian recipes for keto diet, why cant you just eat less to lose weight instead of having weight loss surgery, awesome kong weight loss, how do weight loss centers speed up metabolism, i take lipozene, best diet pills for weight loss in south africa, did dwight howard lose weight, easy e z weight loss pills, motivation video to lose weight, phetamine weight loss pills, protein green smoothie weight loss, buzzfeed keto recipes, keto how many calories to lose weight, kansas city weight loss clinic, if i eat eggs will i lose weight, medical center weight loss clinic spa, fruit smoothies that help you lose weight,

Av Hanna Brodda
4 februari, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.