Än så länge har vi inte screening för lungcancer i Sverige. Det vill säga kontroll av alla.
Men det finns sätt att upptäcka tidigt ändå.

Tidiga symtom på lungcancer:

  • * Långvarig hosta.
  • * Ihållande trötthet, stela leder och smärta i bland annat ryggen.
  • * Viktnedgång.

 

Så ska vården hitta lungcancerpatienter:

  • * Ofta hos doktorn. Fånga upp de tidigare friska personerna som plötsligt kommer på täta läkarbesök för diffusa symptom som långvarig hosta, ihållande trötthet, stela leder, smärta och viktnedgång.
  • * Smärta är en varningssignal. Ta på allvar när någon patient ökar användandet av smärtstillande läkemedel.
  • * Använd beslutsstöd och intelligenta journalsystem. Bland annat kan artificiell intelligens se flera olika parametrar och upptäcka ändrat beteende hos en patient, bland annat ovan nämnda förändringar.
  • * Tid. Ge mer tid till patienten. 

Senare symtom på lungcancer kan vara att hosta blod, andningssvårigheter eller svår smärta i rygg och innanför skulderblad.

Källa, Lungcancerföreningen och 1177.

 

Så här ser sjukvårdens riktlinjer för lungcancerbehandling 2020:

  •  * I svensk lungcancervård har man bestämt att det inte ska ta längre än 40 dagar att få tillgång till behandling från det att din remiss ankommit till specialistvården.
  • * Enligt Patientlagen kan den som misstänker lungcancer få en andra bedömning.

 

Fakta om lungcancer

Enligt Socialstyrelsens siffror är det vanligare att kvinnor dör i lungcancer än i bröstcancer. År 2016 fick 3982 människor diagnosen lungcancer, en sjukdom som ökar bland kvinnor. Av de som får diagnos lungcancer har ungefär hälften redan spridd cancer, metastaser. Rökning är en riskfaktor, men 15 procent av lungcancerpatienterna har aldrig rökt.

 

Av Hanna Brodda
4 februari, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.