Uppdaterad: 2011-04-25

Kommentera

Forskaren Urban Fagerholm - följ honom här!

Bild

Urban Fagerholm har en forskartjänst på Astrazeneca och har nyligen kommit ut med första boken Förutfattad medicin. Följ honom på Farmaceutbloggen på Dina mediciner.

Vad händer med mig och med det piller jag stoppar i mig, kan man fundera ibland. Urban Fagerholm vet. Han är forskare på Sveriges största läkemedelsbolag, har nyligen kommit ut med en bok och nu bloggar han för Dina mediciner.

Varför är du intresserad av läkemedel?

  - Jag tyckte redan tidigt att mediciner var spännande, och till viss del påverkades jag nog av att min mamma hade jobbat på apotek. Jag kände också att farmacistudier och forskning var något jag ville ägna mig åt.

Att forska inom området och utveckla metoder ger mig den intellektuella stimulans och kreativitet jag behöver, och samtidigt bidrar jag till något som förhoppningsvis gynnar världshälsan.

Sen är det så att många människor inte riktigt känner till vad läkemedel är och hur de verkar, och därför känner viss oro och misstro. I värsta fall kan sådana uppfattningar och känslor leda till att patienter avstår från förskrivna mediciner eller väljer missgynnsamma behandlingar, vilket i sin tur kan leda till förvärrade symtom och dödsfall.

Min bok Förutfattad medicin är ett försök att ge allmänheten en inblick i läkemedelsvärlden och bättre förståelse för vårdalternativen. Förhoppningsvis kommer detta både läkemedelsetablissemanget och patienter till gagn.

 

Urban Fagerholms blogg på Dina mediciner

 

Vilka läkemedel har du varit med om att utveckla?

- Som för de allra flesta inom läkemedelsforskningen- och branschen har jag inte varit med och tagit fram något läkemedel. För det första är det ytterst få av alla substanser man testar som uppnår de kriterier på effekt, säkerhet och exklusivitet man satt upp, och för dessa tar det i snitt ungefär 12 år från idé till marknad.

Men faktiskt är jag och några kollegor från tio år tillbaka i tiden nära att nå målet, även om vi inte längre är inblandade. Det gäller forskning och dokumentation för en smärtstillande substans med skydd mot mage-tarmbiverkningar och med blodtryckssänkande egenskaper vi jobbade med under fem års tid skickades nyligen in till amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för ansökan om godkännande och lansering.

Vad är det svåraste i utvecklingen av nya läkemedel?

- Jag skulle säga att höga utvecklingskostnader, lång utvecklingstid, hård granskning och svårigheter att finna orsaker, ämnen och angreppssätt för komplicerade sjukdomsbilder är de största utmaningarna.

En ytterst liten andel av alla testade substanser lyckas bli läkemedel, och av dessa är det endast en tredjedel som lyckas tjäna in utvecklings- och marknadsföringskostnaderna. Extra svårt är det att ta fram läkemedel där behandlingen inte är kronisk och där antalet patienter är begränsat. Med stor risk att misslyckas finns också ett naturligt hinder för investeringar.

Många av de ämnen man finner och försöker utveckla är inte tillräckligt effektiva -jämfört med konkurrerande produkter eller placebo- eller har alltför uttalade biverkningsmönster i relation till de gynnsamma effekterna. För att lyckas ta fram bästa möjliga produkter behövs metoder som tidigt kan förutspå hur ämnen verkar och omsätts i kroppen, och inom det området finns förbättringspotential. Det är för övrigt inom det området jag själv är mest aktiv.

Varför bloggar du på Dina mediciner?

- Jag känner ett behov att upplysa om mediciner i allmänhet och om de kunskaper och erfarenheter jag förvärvat, och anser det viktigt att patienter och etablissemanget möts i diskussioner kring medicinsk vård. Den möjligheten får jag på Dina mediciner. Bakom detta ligger inte minst historien där nära anhörig drabbades av slarv med eller okunskap om diagnostik och därför gick bort alltför tidigt. Om jag genom bloggandet och boken kan bidra till att sådant undviks så har jag nått ett viktigt mål.

Varmt välkommen Urban!

Ställ gärna frågor till Urban Fagerholm och följ honom på farmaceutbloggen

 

Önskar du ett ex av Urban Fagerholms bok Förutfattad medicin? Mejla namn och adress till redaktionen@dinamediciner.se, så skickar vi ett ex till de fem första!


Artikel skriven av Hanna Brodda 2011-03-02
Hanna Broddas bild

Kategorier:

Samhälle Smärta

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons