biverkningar_Claudio_Bresciani_SCANPIX__450
Många människor dör i onödan, av biverkningar som var kända och som skulle kunna undvikas, visar forskning från Hälsovårdshögskolan. Pencillin, hjärt- och diabetesmediciner toppar listan över farligaste medicinerna. Om de tas på fel sätt.

Mediciner räddar liv, men varje verksamt läkemedel har en risk att ge en verkning som inte är önskvärd. För en person med flera olika läkemedel ökar riskerna.

Det var på Medicinstämman i Stockholm som Katja Hakkarainen, forskare vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg presenterade sina resultat. Tillsammans med farmakologer och rättsläkare har hon granskat 1574 slumpvist utvalda dödsfall i landstingen Östergötland, Jönköpings och Kalmar. Av dessa hade 58 människor dött till följd av biverkningar av mediciner.

Mer än var fjärde hade dött av helt förutsägbara biverkningar och borde alltså kunnat undvikas helt, konstaterar forskarna. Hela 26 procent av patienterna dog till följd av en känd biverkning. Forskarna drog själva slutsatsen att siffrorna torde vara ungefär de samma i övriga landet. Det innebär att cirka 400 människor dör till följd av allvarliga biverkningar och rena förgiftningar, helt i onödan.

De flesta biverkningarna enligt rapporten kommer från hjärtmediciner som Waran, antibiotika som gett allergiska reaktioner, diabetesmediciner, antiinflammatoriska preparat som Ibuprofen,  smärtstillande och olika typer antidepressiva mediciner.

Katja Hakkarainen menar inte att någon ska sluta ta sina hjärtpreparat eller liknande, tvärtom, men den som har flera mediciner ska se till att nämna det för den utskrivande läkaren. Att låta bli att ta sina mediciner är tyvärr vanligt, men minst lika farligt som ta medicinerna på fel sätt.

Av Hanna Brodda
4 december, 2009

3 kommentarer

 • Av caroline wallberg 7 september, 2016

  heracellin medicin
  vilka värk tabletter kan man heracellin blanda med det! ipren , Alvedon m.m.?

 • Av anonym 28 november, 2010

  Toppen på ett isberg!
  Några rader av den kloke distriktsläkaren Bengt Järhult som skrivit kapitel 8 i boken
  ” Läkemedelsavändning & patientnytta” av Arne Melander och J.Lars G. Nilsson (red.).

  Kapitlet har rubriken – Biverkningslarm och ödmjukhet inför det okända

  ”… I Sverige anmäls cirka 100 dödsfall årligen, där samband mellan reaktion och fatal utgång bedöms som möjlig eller ej utesluten. Nästan 2000 bedöms ha fått en allvarlig biverkan. Som sådan räknas biverkan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlänger sådan, leder till invalidisering eller medför missbildning. Warfarin (Waran) står för 7 procent av de allvarliga biverkningarna, lågdos-ASA och två ”biologiska läkemedel”, TNF-alfa-hämmare, för vardera 5 procent (1).
  Men detta är endast toppen på ett isberg! Underrapporteringen, även av allvarliga reaktioner och dödsfall, är mycket stor och framför allt är vår kunskap och våra registreringssystem om negativa effekter otillräckliga. Den sanna långsiktiga balansen mellan nytta och skada i den dagliga läkemedelsförskrivningen är knappt känd. Det borde leda till ödmjukhet inför patienten som önskar hjälp med något problem- och än mer i professionens ambition att ge farmaka för att påverka olika riskmarkörer och riskfaktorer….” Slut citat

 • Av stina 24 mars, 2010

  penicillin
  hur tillverkas penicillin idagens sammhälle? det skulle jag vilja veta.

Comments are closed.