Som ett alternativ till choklad och presenter kan man som par pröva en liten övning som ökar förälskelsen och dessutom stärker bådas hjärtan i fysisk bemärkelse.

Det är en enkel övning, men kräver ändå viss förberedelse för att båda ska känna sig helt bekväma.

Gör så här: Till att börja med, märker jag, behöver vi skapa en lugn, tyst miljö, där inget stör oss. Vilket kan vara nog så svårt i en barnfamilj! Sedan något för stämningen. Kanske dricka en kopp te? Min partner vill ha någon musik på. Kanske tända ett litet ljus för hjärtat?

Som ett alternativ till choklad och presenter kan man som par pröva en liten övning som ökar förälskelsen och dessutom stärker bådas hjärtan i fysisk bemärkelse.

Det är en enkel övning, men kräver ändå viss förberedelse för att båda ska känna sig helt bekväma.

Gör så här: Till att börja med, märker jag, behöver vi skapa en lugn, tyst miljö, där inget stör oss. Vilket kan vara nog så svårt i en barnfamilj! Sedan något för stämningen. Kanske dricka en kopp te? Min partner vill ha någon musik på. Kanske tända ett litet ljus för hjärtat?

Viktigt att kläderna är bekväma, någon vill byta om. Och så slutligen behövs fem minuter av vår tid, tid som du och jag behöver avsätta tillsammans, samtidigt ...

Övningen är hämtad från Ph.D Robert Epstein, en amerikansk psykolog som bl.a. studerat psykologisk mognad, och människors förmåga att utveckla kärlek i sina arrangerade äktenskap.

Övningen: Stå upp och se din partner i ögonen. Låt henne eller honom förstå att du nu vill ge din fulla uppmärksamhet under dessa minuter. Säg också att du vill kramas och under tiden kramen pågår uppmärksammar du ditt andetag, och sedan uppmärksammar du också din partners andetag. Så strävar ni att synkronisera era andetag så att ni andas in och andas ut samtidigt. Känn att ni har så mycket kroppskontakt som möjligt. Försök sedan matcha din partners andningsfrekvens och djup. Här någonstans kan känslan i kramen börja förändras och ni kanske måste fnittra eller gråta.

Efter fem minuter skiljer ni er åt långsamt och sätter er ner och tittar på varandra. Berätta vad som hände och hur det kändes.

Självklart är det stärkande för relationen att ge av sin tid och uppmärksamhet och att kramas! Men det ligger en djupare ”hemlighet” i varför övningen fungerar. Det var
yogans stora upptäckt för ungefär 4500 år sen att andningen och medvetandet är intimt förbundna.

Influerar vi det ena influeras också det andra. Det är något vi lätt lägger märke till att andningen blir snabbare när vi är upprörda och hur den saktar in när vi känner oss lugna. Hypothalamus, den del i hjärnan som samlar och reglerar information och signaler från våra sinnen, inre organ och känslor, tolkar och reagerar på vår andning. Genom att andas på ett visst sätt får vi en viss respons i form av hormoner och signaler.

Medveten andning som görs i samspel med din partner kan återskapa ett förälskelsetillstånd hos er båda!

 

Av Felicia Thorell
14 februari, 2013
Annons