Det här är jag. Jag heter Urban Fagerholm och är farmaceutisk doktor med drygt 20 års erfarenhet inom preklinisk och klinisk läkemedelsforskning och av undervisning. Inom denna ram har jag sysslat med metodutvärdering, granskning, metodutveckling, föreläsningar, artikelförfattande, handledning, rådgivning, utbildning och kursadministration.

Jag har en forskartjänst på AstraZeneca, är styrelsemedlem i sektionen för farmakokinetik vid Apotekarsocieteten och är rådgivare åt ett privattandläkarföretag.

Det här är jag. Jag heter Urban Fagerholm och är farmaceutisk doktor med drygt 20 års erfarenhet inom preklinisk och klinisk läkemedelsforskning och av undervisning. Inom denna ram har jag sysslat med metodutvärdering, granskning, metodutveckling, föreläsningar, artikelförfattande, handledning, rådgivning, utbildning och kursadministration.

Jag har en forskartjänst på AstraZeneca, är styrelsemedlem i sektionen för farmakokinetik vid Apotekarsocieteten och är rådgivare åt ett privattandläkarföretag.

Naturvetenskap, forskning och utveckling, beteendevetenskap, personlig utveckling, filosofi, kultur och samhällsfrågor intresserar mig, och jag jobbar aktivt för att undervisa och upplysa om mediciner, medicinsk forskning och vetenskap bland allmänheten.

Jag har nyligen gett ut en populärvetenskaplig bok, Förutfattad Medicin – om läkande medel, vetskap, tro och vetenskap; www.forutfattadmedicin.se, där huvudsyftet är att genom upplysning, resonerade och diskussion höja förståelsen och intresset för medicinsk forskning och vetenskap och förbättra vården.

Med utgångspunkt från bokens innehåll, upplysningsbehovet och nya rön kommer jag att skriva krönikor på Dina mediciner, på Farmaceutbloggen.

HHär kommer jag att skriva om placeboeffekter, naturmedel och annan alternativmedicin, miljö- och genusperspektiv, följsamhet, betydelsen av genetiska skillnader och mediciners ursprung (inklusive naturens bidrag och slumpens betydelse), resa genom kroppen och bieffekter.

Ställ gärna frågor till mig, gör du det i kommentarsfältet nedan kan det komma fler till del.

Av Urban Fagerholm
10 februari, 2011
Annons

2 kommentarer

  • Av Gunilla Gellersjö 9 mars, 2011

    migrän
    Jag läste i den danska migränföreningen medlemstidning någon slags forsknignsreferens att betablockerare som givits som förebyggande medicin vid migrän visat sig helt verkningslös med anledning av migrän. Jag vet att migrän är en komolicerad sjukdom (jag har skrivit en bok om migrän) jag vet att placeboeffekten kan ha inverkan. Men hur kan det bli så här, betablockerare en hjärtkärlmedicin, förr trodde man att migrän enbart berodde på kärlsammandragningar. Men helt verkningslös? Ja, det tror jag men varför verkningsfull tidigare, gissar man med sin forskning eller är det bara dåligt forsknignsmaterial?

  • Av Anonym 14 februari, 2011

    Wow, det här var lite
    Wow, det här var lite imponerande.

Comments are closed.