Amlopidin är ett blodtryckssänkande och milt urindrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt och vid vätskesamling i magen på grund av skrumplever.

Verksam substans

Amlopidin

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar är svaghet, trötthet och illamående. Men även dåsighet och håravfall kan förekomma.

Varning för

Amlopidin ska inte ätas ifall du har höga halter av ämnet kalium i blodet. Och personer med diabetes bör rådfråga med sin läkare innan medicinering av läkemedlet påbörjas.

2 kommentarer

  • Av Karin 180/110 9 december, 2014

    Jag äter Amlopidin 5mg första
    Jag äter Amlopidin 5mg första dagen och är orolig för vilken verkan det kommer att ha i min kropp. Kombineras med betablockerare (Metoprolol). Det jag är mest rädd för är angioödem, verkar vara som anafylaktisk chock, ungefär. Vad har jag gett mig in på?

  • Av anonym 6 februari, 2014

    amlodipin och simvastatin ,
    amlodipin och simvastatin , dålig kombination?

Comments are closed.