Antabus är ett läkemedel som används som ett hjälpmedelför att kunna sluta dricka vid alkoholmissbruk.

Detta händer: Under behandling med Antabus ger intag av alkohol obehagliga symtom som kraftig rodnad i ansiktet, dunkande huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och känsla av andnöd.

Om ingenting händer vid alkoholintag kan det tyda på skrumplever som är ett mycket allvarligt tillstånd.

Verksam substans

Disulfiram

Möjliga biverkningar

Det kan ibland vara svårt att skilja biverkningar från Antabus från symptom som beror abstinens eller andra alkoholrelaterade problem, men bland de vanliga hör trötthet, magont och huvudvärk. Var särskilt försiktig med att använda Antabus om du har eller har haft en leversjukdom eller någon annan allvarlig sjukdom.

Varning för

Drick inte tiillsammans med Antabus. Alkoholförtäring kan ge mycket allvarliga följder. Undvika alla former av alkohol, även till exempel likörpraliner och vissa flytande hostmediciner och kosttillskott som innehåller alkohol.

2 kommentarer

 • Av Alena 5 mars, 2013

  Hej!Jag skickar dig vidare
  Hej!Jag skickar dig vidare till vår rektor, Lena Lindblad-Petersen, sen kan hon slussa dig vidare.lena.lindblad-petersen@​stockholm.se
  MvhPelle Hanberger

 • Av Sissen 8 december, 2011

  Hej! Om man har diabetes 2
  Hej! Om man har diabetes 2 och får antabus på klinik, vad kan det vara som utlöser ett tillstånd av otrolig vakenhet, högt blodsocker, 22, hjärtklappning, oro, vad kan människan i fråga ha tagit? Personen u fråga tar metformin mot diabetesen, kan han ha intagit alkohol i smyg? Personen säger att han kan ha blandat ihop
  Medicinerna…..dagen efter var han mycket trött. Mvh Lena

Comments are closed.