Aricept, kallas också Donepezi, är ett läkemedel som påverkar och förbättrar den kognitiva funktionen hos patienten med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Ska ges tidigt i förloppet. Effekten av läkemedlet varierar från patient till patient. Referens: Läkemedelsverket

Verksam substans

donepezil

Möjliga biverkningar

Den tydligaste biverkningen är gastrointestinala besvär såsom illamående, buksmärtor och diarré, men det finns också allvarligare biverkningar, som skador på levern.

Varning för

Inte bra för mjölkintoleranta eftersom det innehåller laktos.

1 kommentarer

  • Nej det har hon inte! Men jag
    Nej det har hon inte! Men jag vet stoleken pe5 he4sten ne4mligen och utge5r fre5n att sadlen e4r lite ff6r smal. Det e4r inget negativt menat alls. Men det e4r den vanligaste misstaget folk gf6r pe5 en sadel som inte passar, att le4gga in en pad, och de5 ff6rste4rker man bara felet. Det va bara info till henne, och hon har ju bara haft he4sten ett par dagar, och verkar ha huvudet pe5 saft, se5 e4r det se5 den inte passar kommer det nog att ordnas med se5 det skaffas in en som passar skulle jag tro .

Comments are closed.