Aricept är ett läkemedel som ska förbättra minnet och tankeförmågan för den som lider av lindrig eller medelsvår alzhiemers sjukdom. Kallas också för bromsmedicin eftersom den ska skjuta upp försämringen i sjukdomen. Typiska symptom för alzheimer är att förlora minnet, lokalförmågan och möjligheten till problemlösning, vilket gör att patienten blir i stort behov av hjälp från andra. Läkemedlet fungerar på det sättet att det ökar mängden av acetylkolin i hjärnan. Vid Alzheimers sjukdom rubbas produktionen av just detta ämne.

Verksam substans

donepezil

Möjliga biverkningar

Medicinen kan bland annat ge diarré, illamående, huvudvärk, muskelkramper, sömnlöshet och rastlöshet.

Varning för

Svår astma kan vara ett problem i samband med intag av denna bromsmedicin. Prata med din läkare om du har det, haft magsår, eller om du har någon hjärtsjukdom. En lång rad andra läkemedel kan påverkas eller påverka Aricept.

1 kommentarer

  • Man bör undvika att skriva ut
    Man bör undvika att skriva ut Aricept till personer som lever isolerat liv. Det finns risk, inte så liten, att man får bradycardi, dvs långsam hjärtrytm, hjärtrytmrubbningar, svimmningsattacker så att någon bör finnas i hemmet. Det är den största varningen man bör ha för Aricept!

Comments are closed.