betmiga250

Betmiga har en muskelavslappnande effekt på urinblåsan, vilket minskar överaktiviteten hos urinblåsan och behandlar symptomen som uppkommer. Den ska göra den lättare att hålla sig och att undvika plötslig kissnödighet som inte går att stoppa.

Tillverkaren uppger på Fass att medicinen kan hjälpa vid följande symptom:

 • Plötsligt vara tvungen att tömma urinblåsan (trängningar)

 • Tömma urinblåsan oftare än normalt (ökad urineringsfrekvens)

 • Inte kunna styra när man ska tömma urinblåsan (trängningsinkontinens)

 • Verksam substans

  mirabegron

  Möjliga biverkningar

  Vanligaste biverkningarna är snabba hjärtslag (takykardi), urinvägsinfektion och illamående, men fler finns på Fass-länken nedan.

  Varning för

  Blodtrycket kan öka av medicinen, kontrollera det hos läkaren.