Byetta är ett läkemedel som ska injiceras och används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes. Du har diabetes därför att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockernivån eller för att din kropp inte kan utnyttja insulinet på rätt sätt. Byetta hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när blodsockernivån är hög. Utvanns från början från ödlan Gilas spott, som visade sig innehålla ett hormon som både sänkte sockernivåerna och påverkade hungerkänslan i hjärnan. Tillsätts oftast som ett komplement till metfromin eller sulfoneurider när de inte längre är tillräcktligt. Ta inte tillsammans med insulin.

Verksam substans

Exenatid

Möjliga biverkningar

Illamående och diarréer är mycket vanligt i början, men går ofta över efter ett tag. Många får också minskad aptit, darrighet och andra biverkningar. När Byetta används tillsammans med läkemedel som innehåller en sulfonureid, som Daonil, är det mycket vanligt att få för lågt blodsocker i bland. Sulfonureiddosen kan behöva minskas om det händer ofta. Här kan du se en del om vad som finns att få. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan vara huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, förvirring, irritation, hunger, hjärtklappning, svettning och darrighet/pirrighet.

Varning för

Gå inte för länge med för lågt blodsocker. Se upp om du har en hög alkoholkonsumtion, gallsten eller har inflammation i bukspottkörteln.